Uchwały Rady Gminy Narew z 2018 roku

Numer uchwały Data podjęcia
uchwały
Tytuł uchwały
XXXIII/166/2018 22 stycznia
2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok
XXXIII/167/2018 22 stycznia
2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok
XXXIII/168/2018 22 stycznia
2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXIV/169/2018 26 lutego
2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018.
XXXIV/170/2018 26 lutego
2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2013-2022
XXXIV/171/2018 26 lutego
2018
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.
XXXIV/172/2018 26 lutego
2018
w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXXIV/173/2018 26 lutego
2018
w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXXIV/174/2018 26 lutego
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XXXIV/175/2018 26 lutego
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXIV/176/2018 26 lutego
2018
w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXV/177/2018 28 marca
2018
w sprawie opłaty targowej
XXXV/178/2018 28 marca
2018
W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXXV/179/2018 28 marca
2018
w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi
XXXV/180/2018 28 marca
2018
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce
XXXV/181/2018 28 marca
2018
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r.
XXXV/182/2018 28 marca
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXV/183/2018 28 marca
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVI/184/2018 25 kwietnia
2018
w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
XXXVI/185/2018 25 kwietnia
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032
XXXVII/186/2018 25 maja
2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
XXXVII/187/2018 25 maja
2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok
XXXVII/188/2018 25 maja
2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew
XXXVII/189/2018 25 maja
2018
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-02-06