Start /

Samorząd Gminy Narew

herb

Uchwała Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Narew
z dnia 14 października 2010r.
w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

GMINA NAREW

 Rodzaj

 gmina wiejska 

 Powiat 

 hajnowski

 Województwo

 podlaskie

 Adres Urzędu Gminy

 ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

 Kontakt

 tel. 85 6816016

 fax 85 8733535

 e-mail: narew@narew.gmina.pl

Adres strony www

www.narew.gmina.pl

 Wójt Gminy

mgr Andrzej Pleskowicz

tel. 85 6816753

 Przewodnicząca Rady Gminy

Walentyna Timofiejuk

tel. 85 6816816

 Skarbnik Gminy

mgr Halina Niesteruk

tel. 85 6816745

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Narew

poniedziałek - piątek

7.30 - 15.30

 

W sprawie skarg i wniosków obywatele przyjmowani są przez:

Wójta Gminy Narew we wtorki w godzinach pracy urzędu

Przewodniczącego Rady Gminy Narew we wtorki od godz. 9.00 do 12.00

 

Numer konta bankowego

Bank Spółdzielczy Narew

90 8086 0004 0000 1052 2000 0010

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualne
numery kont bankowych przydzielone właścicielom poszczególnych nieruchomości
zobowiązanym do wnoszenia tej opłaty

 

Data wprowadzenia do BIP: 2008-09-23
Data publikacji: 2008-09-23
Data modyfikacji: 2015-07-08