Uchwała Nr V/25/90

UCHWAŁA NR V/25/90

RADY GMINY W NARWI

z dnia 29 grudnia 1990 roku

w sprawie podziału gminy na sołectwa.

      Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z późn. zm.) oraz § 8 statutu Gminy Narew uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostki pomocnicze Gminy w Narwi zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

lek. med. Stefan Kuczyński

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2004-11-19

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-11-19

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-11-19