Obwieszczenie z 6 czerwca 2007r.

 

GK.7627-6/06/07                                     Narew dnia 06.06.2007r.

 

Obwieszczenie

Wójt Gminy Narew na podstawie art. 32 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr.129 poz.902 ze zm.)  informuje   o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedsięwzięcia polegającego na :   

1. Na budowie obory wolnostanowiskowej , bezściółkowej dla krów mlecznych  na 200 DJP o wymiarach  79,89 m x 25,63 m  wraz z  niezbędną infrastrukturą:

·        Silos na paszę sypką pojemności  30 m3   .

·        Szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności 1211 m3 , oraz kanały na gnojowicę o pojemności 940 m3 zlokalizowanych pod korytarzami gnojowni / łączna pojemność zbiornika i kanałów na gnojowicę – 2151 m3/ .

·        Zbiornik szczelny dwukomorowy na ścieki socjalno – bytowe  o pojemności 5 m3    .

·        Przyłącze energetyczne napowietrzne .

·        Przyłącze wodociągowe z istniejącego we wsi wodociągu zbiorowego .

Na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 25 położonej w obrębie geodezyjnym Iwanki .

Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pana Adama Hryniewickiego.

Na podstawie art. 53 Prawo Ochrony Środowiska  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 31
 Prawo Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 32 ust pkt.1 informuje, iż dane o :

-       wniosku i innych dokumentach , oraz załączonym  przez inwestora nowym raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone zgodnie  z art. 19 ust. 6 Prawo Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Narwi pokój nr.3

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 06.06.2007r. do dnia 29.06.2007r.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi , na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy  w Narwi i u Sołtysa wsi Rohozy Iwanki.

                                        

 

                                                                      Wójt Gminy   Narew

 

                                                                      mgr. Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2007-06-06

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-06-06

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-06-06