Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia na działce 82/5 w Trześciance

 

GK.7627-4/05/06                      Narew dnia 7.11.2006r.

Obwieszczenie 

         Wójt Gminy Narew na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

·        budowie budynku inwentarskiego murowanego o wymiarach 100 m ´ 15 m do chowu drobiu o obsadzie 2500 szt. brojlerów tj. 100 DJP lub 8000 szt. gęsi tj. 64 DJP naprzemiennie.

·        budynku murowanego socjalnego 12 m ´ 6 m wraz z infrastrukturą techniczną.

Na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 82/5 położonej w obrębie geodezyjnym Trześcianka.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek Państwa Ewy i Tomasza Hryniewickich.

Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 31 POŚ.

Na podstawie art. 32 ust pkt.1 informuje, iż dane o :

-       wniosku:

-       raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone zgodnie z art. 19 ust. 6 POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Narwi.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 28.11.2006 r.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi , na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy  w Narwi i u Sołtysa wsi Trześcianka .

                                                   Zastępca Wójta

                                              mgr Mariusz Żukowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-11-07

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-07

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-07