Obwieszczenie z 16.05.2008r. o zmianach planu zagospodarowania

Narew dnia 16.05.2008r

 

Wójt Gminy Narew

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narew następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Narew:

1)      Nr XII/73/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w zakresie przeznaczenia nieruchomości oznaczonych w planie wsi Narew symbolem C19U,P - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia,

2)      Nr XII/74/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w zakresie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej w planie wsi Łosinka symbolem 22.12UO - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia,

3)      Nr XII/75/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w zakresie przeznaczenia części nieruchomości oznaczonej w planie wsi Ancuty symbolem 2.3MR - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem realizacji zabudowy produkcyjno – usługowej nieuciążliwej dla otoczenia,

4)      Nr XIII/82/08 z dnia 19 lutego 2008r. w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 726/21 i 726/34 położonych w miejscowości Narew  - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług,

5)      Nr XIII/83/08 z dnia 19 lutego 2008r w zakresie przeznaczenia w obrębie geodezyjnym gruntów wsi Narew działki o nr ewidencyjnym 1725 - pod tereny zabudowy usługowo – przemysłowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu i zmian planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 06 czerwca 2008 roku w Urzędzie Gminy Narew ul. Mickiewicza 101.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WÓJT  GMINY  NAREW

Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Data wytworzenia: 2008-05-16

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-05-16

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-05-16