Obwieszczenie 12.01.2007r.

Nasz znak :                                  Narew dnia 12.01.2007r.

GK.7627-13/06/07

Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Narew na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 .poz.627ze zm.)informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : Rozbudowie  Zakładu nr. 2 „Pronar”  przy ul. Mickiewicza 101 A  zlokalizowanego na działkach  1458/25 , 1458/12 ,1458/29, 1458/31, 1458/33, 1458/119 , 1459 , 1458/7, 725/1, 1458/118 , 723, 724, 725/3  w obrębie geodezyjnym Narew.

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek „PRONAR” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew.

             Na podstawie art. 53 POŚ organ  właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu , w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art.31 POŚ przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt. informuję, iż dane o:

               -wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie.

   -raporcie o oddziaływaniu na środowisko  .

  - raporcie o dotyczącego oddziaływania na środowisko  Natura 2000  Dolina Górnej Narwi .

  - i innych dokumentach dotyczących postępowania 

zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust 6 POŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych dokumentach prowadzonym przez  Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narwi.

 

            Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt.1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Urzędu Gminy Narew  pokój nr.3 w terminie 21 od dnia ukazania się obwieszczenia .

 

                                                         WÓJT GMINY NAREW

                                               mgr. Jakub    Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2007-01-12

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-01-12

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-01-12