Ogłoszenie 17.05.2006r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art .32 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 , poz.627 z późniejszymi zmianami ) informuję , że dnia 15.05.2006 r wpłynął   wniosek i raport oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko Pana Mirosława Jarmocik zam. 17-210 Narew ul. Mickiewicza  103/4 m 5   w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia  polegającego  :

- na przebudowie części składowej istniejącego budynku inwentarsko – składowego z przystosowaniem do hodowli bydła o obsadzie  265 DJP plus 95 DJP istniejąca hodowla = 360 DJP.

- na budowie :

v     otwartego zbiornika na odchody zwierzęce o pojemności  2600 m3.

v     8 szt .silosów zbożowych .

v     suszarni zboża .

v     kontenerowej stacji paliw o pojemności  10000 l.

v     studni głębinowej.

v     garażu na maszyny rolnicze.

v     4 silosów na kiszonkę .

 

Na terenie obejmującym nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 1030 położoną w obrębie geodezyjnym  Waniewo.

Wniosek i raport  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie . W okresie 21 od daty ukazania się  zawiadomienia zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy w Narwi pokój nr. 3  zapoznać się z planowanym przedsięwzięciem wnioskodawcy , oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

 

Zastępca Wójta

mgr Mariusz Żukowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-05-17

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-05-17

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-05-17