Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia na działce Nr 25 we wsi Iwanki

         GK.7627-6/06                                Narew dnia 28.11.2006r.

                                 Obwieszczenie

Wójt Gminy Narew na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

1. Na budowie obory wolnostanowiskowej , bezściółkowej dla krów mlecznych  na 200 DJP o wymiarach  79,89 m x 25,63 m  wraz z  niezbędną infrastrukturą:

·        Silos na paszę sypką pojemności  30 m3   .

·        Szczelny zbiornik na gnojowicę o pojemności 1211 m3 , oraz kanały na gnojowicę o pojemności 940 m3 zlokalizowanych pod korytarzami gnojowni / łączna pojemność zbiornika i kanałów na gnojowicę – 2151 m3/ .

·        Zbiornik szczelny dwukomorowy na ścieki socjalno – bytowe  o pojemności 5 m3    .

·        Przyłącze energetyczne napowietrzne .

·        Przyłącze wodociągowe z istniejącego we wsi wodociągu zbiorowego .

Na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 25 położonej
w obrębie geodezyjnym Iwanki .

Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pana Adama Hryniewickiego.

Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego sporządzany jest raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 31 POŚ.

Na podstawie art. 32 ust pkt.1 informuje, iż dane o :

-       wniosku i innych dokumentach

-       raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone zgodnie
z art. 19 ust. 6 POŚ w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa Urzędu Gminy w Narwi pokój nr.3

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 28.12.2006 r.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Narwi , na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy  w Narwi i u Sołtysa wsi Rohozy Iwanki.

   

                                                                      Wójt Gminy   Narew

 

                                                                      mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-11-28

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-30