Obwieszczenie z 16.05.2008r. o sporządzeniu miejscowego planu

Narew dnia 16.05.2008r

 

Wójt Gminy Narew

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Narew uchwały Nr XII/72/08 z dnia 25 stycznia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew w zakresie:

1)      przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną działki  o numerze ewidencyjnym 62 położonej we wsi Saki,

2)      przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną działki o numerze ewidencyjnym 134/2 położonej we wsi Koźliki,

3)      przeznaczenia pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i usług wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zielenią i dojazdami działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25 wraz z otaczającymi drogami oznaczonymi numerem ewidencyjnym 26 oraz obszar działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 45 położonych w obrębie gruntów wsi Iwanki,

4)      przeznaczenia pod zabudowę rekreacyjno – wypoczynkową działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 72 we wsi Puchły,

5)      przeznaczenia pod zabudowę przemysłowo – usługową działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 723, 724 i 725/3 w miejscowości Narew.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 06 czerwca 2008 roku w Urzędzie Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17 – 210 Narew.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WÓJT  GMINY  NAREW

Jakub Sadowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Jakub Sadowski

Data wytworzenia: 2008-05-16

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-05-16

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-05-16