Obwieszczenie 07.07.2006r.

WÓJT GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul Mickiewicza 101

tel (085) 681 67 53, tax 873 35 35

 

Narew dnia 07.07.2006r.

Nasz znak:

GK.7627-4/05/06

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr.62 poz.627/ podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 6.07. 2006roku do Wójta Gminy Narew wpłynął aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwa Ewy i Tomasza Hryniewickich dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego:

- na budowie budynku inwentarskiego murowanego 100 m x 15 m do chowu drobiu o obsadzie 25000 szt. brojlerów tj. 100 DJP lub 8000 szt. gęsi tj. 64 DJP naprzemiennie.

- budowie budynku murowanego socjalnego 12 m x 6 m wraz infrastrukturą techniczną Na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 85/2 w obrębie geodezyjnym Trześcianka gm. Narew

Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na w/w przedsięwzięcie jest zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Referacie Gospodarki Komunalnej pokój nr.3.

W ciągu 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia można w Urzędzie Gminy w Narwi pokój 3 zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-07-07

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-07-07

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-07-07