Inne tryby zamówień publicznych - lata 2019-2023

Nazwa zadania
Zaproszenie do składania ofert „Pogłębienie i oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do miejscowości Waniewo w gminie Narew od strony drogi wojewódzkiej Nr 685 w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”
Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru nad robotami przy termomodernizacji budynku ZS-P w Narwi
Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Tyniewiczach
Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów - drugie postępowanie

Zaproszenie do składania ofert na odławianie i utrzymanie psów - AKTUALIZACJA

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Białkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Gorodczynie

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Odrynkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Janowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wybudowanie wiaty w Trześciance

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Puchłach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe naprawa oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Chrabostówce

Unieważnienie

Zapytania ofertowe na przebudowę chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Makówce

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-03