Inne tryby zamówień publicznych - lata 2019-2023

Nazwa zadania

Zapytanie ofertowe- - dostawa oleju opałowego do Trześcianki i Narwi

Zapytanie ofertowe - naprawa drogi w Ancutach

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - ulica w Socach

Zaproszenie do składania ofert -  dostawa węgla

Zaproszenie do składania ofert na obsługę kotłowni osiedlowej

Zaproszenie do składania ofert „Pogłębienie i oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do miejscowości Waniewo w gminie Narew od strony drogi wojewódzkiej Nr 685 w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru nad robotami przy termomodernizacji budynku ZS-P w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Tyniewiczach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów - drugie postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na odławianie i utrzymanie psów - AKTUALIZACJA

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Białkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Gorodczynie

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Odrynkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Janowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wybudowanie wiaty w Trześciance

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Puchłach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe naprawa oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Chrabostówce

Unieważnienie

Zapytania ofertowe na przebudowę chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Makówce

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-10-14

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-03