Inne tryby zamówień publicznych - lata 2019-2023

Nazwa zadania
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie czyszczenia reaktora mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Narwi

Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa ul. Piaski (nr drogi 107177B) i ul. Kościelnej (nr drogi 107174B0 w miejscowości Narew

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja z przeprowadzonego rozeznania cenowego

Zaproszenie do składania ofert - ulice: Świerkowa, Bukowa i Gajowa w Narwi.

Zaproszenie do składania ofert - na dostawę pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - na dostawę oleju opałowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - „Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach zadań z wyodrębnionych z budżetu gminy Narew na 2020 rok funduszy sołeckich sołectwo Nowiny”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - „Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach zadań z wyodrębnionych z budżetu gminy Narew na 2020 rok funduszy sołeckich sołectwo Narew Gnilica”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - „Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach zadań z wyodrębnionych z budżetu gminy Narew na 2020 rok funduszy sołeckich sołectw Narew Osiedle i Narew Piaski”

Zaproszenie do składania ofert - „.Zakup wyposażenia budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zaproszenie do składania ofert - „.Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew we wsi Doratynka

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zaproszenie do składania ofert - „.Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zaproszenie do składania ofert - Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie, dostawa i montaż wiaty przystankowej w Ancutach, gm. Narew.

Zaproszenie do składania ofert - „Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach zadań z wyodrębnionych z budżetu gminy Narew na 2020 rok funduszy sołeckich sołectw Soce, Iwanki i Ogrodniki”

Zaproszenie do składania ofert - „Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych w ramach zadań z wyodrębnionych z budżetu gminy Narew na 2020 rok funduszy sołeckich sołectw Kotłówka, Łopuchówka, Przybudki”

Zapytanie ofertowe na żwirowanie dróg

Unieważnienie zapytania ofertowego na żwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego

Zaproszenie do składania ofert - Zdalna szkoła plus

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 na potrzeby Gminy Narew

Zaproszenie do składania ofert - dozór kotłowni

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Narwi przy ul. Piaski (działka o nr geod. 248)

Projekt budowlany przy ul. Piaski część graficzna

Projekt budowlany przy ul. Piaski

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót fundamentowych pod halę PSZOK w Narwi

Załącznik Nr 3 (projekt budowlany)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zapytanie ofertowe na na przebudowę przyłącza sanitarnego na działkach o nr geod. 1438/3 i 1438/5 w Narwi odprowadzającego ścieki z istniejącego separatora

Mapa

Opis techniczny

Część graficzna

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia PSZOK w Narwi

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - wodociąg Kutowa i Łosinka

Zaproszenie do składania ofert Gminny Program Ochrony Środowiska.

Zaproszenie do składania ofert na usługę bezabonamentowej naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew.

PPE

Zaproszenie do składania ofert na budowę wodociągu przy ul. Żeromskiego i ul. Szlak Żubra w Narwi.

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na budowę wodociągu przy ul. Cichej w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na adaptację pomieszczeń boksu garażowego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - dostawa laptopów

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na żwirowanie dróg gminnych w Lachach, Radźkach i Gradocznie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe (2) drogi w Socach i Lachach

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe dokumentacja przebudowy drogi - ulicy w Tyniewiczach Dużych

Przedmiar robót

Opis techniczny

Zapytanie ofertowe drogi w Socach i Lachach

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do gminy Narew - promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki

Inf. o zrealiz. zad. sport

Zapytanie ofertowe - drogi gminne fundusz sołecki 2020

Zamiar uruchomienia publicznego transportu zbiorowego

Zapytanie ofertowe- - dostawa oleju opałowego do Trześcianki i Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe - naprawa drogi w Ancutach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - ulica w Socach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert -  dostawa węgla

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na obsługę kotłowni osiedlowej

Zaproszenie do składania ofert „Pogłębienie i oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do miejscowości Waniewo w gminie Narew od strony drogi wojewódzkiej Nr 685 w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru nad robotami przy termomodernizacji budynku ZS-P w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Tyniewiczach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów - drugie postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na odławianie i utrzymanie psów - AKTUALIZACJA

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Białkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Gorodczynie

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Odrynkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Janowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wybudowanie wiaty w Trześciance

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Puchłach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe naprawa oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Chrabostówce

Unieważnienie

Zapytania ofertowe na przebudowę chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Makówce

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-03