Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.

 

Termin posiedzenia komisji

Tematyka obrad

I kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.

2.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

3.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

4.      Sprawy różne.

II kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Sprawy różne.

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

2.      Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.

3.      Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

6.      Sprawy różne.

IV kwartał

1.      Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na 2013 rok.

2.      Praca nad projektem budżetu Gminy na 2013 rok.

3.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

4.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.

5.      Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Mirosław Predko

Przewodnicząca Rady
Ewa Urbanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-02-01