Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok.

 

Termin posiedzenia komisji

Tematyka obrad

Przygotowuje materiały

Zaprosić do udziału

Uwagi

I kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2004 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.

3.      Opinia Komisji w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Sprawy różne.

Skarbnik Gminy i Wójt Gminy

 

 

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Sprawy różne.

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy

 

 

III kwartał

1.      Informacje z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

2.      Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.

3.      Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Sprawy różne.

Dyrektorzy jednostek budżetowych i Skarbnik Gminy

 

 

IV kwartał

1.      Projekt uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat.

2.      Praca nad projektem budżetu Gminy na 2006 rok.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Sprawy różne.

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy

 

 

 

Przygotowała:

Przewodnicząca komisji

Walentyna Timofiejuk

(podpis nieczytelny)

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Timofiejuk

Data wytworzenia: 2005-04-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-04-22

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-04-22