Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok.

 

Termin posiedzenia komisji

Tematyka obrad

I kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok.

2.      Opinia Komisji w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Sprawy różne.

II kwartał

1.      Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.

2.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

3.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

4.      Sprawy różne.

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

2.      Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.

3.      Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

6.      Sprawy różne.

IV kwartał

1.      Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na 2011 rok.

2.      Praca nad projektem budżetu Gminy na 2011 rok.

3.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

4.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.

5.      Sprawy różne.

 

Przewodniczący komisji

Kononiuk Jan

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2010-02-01

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2010-03-01