Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2004 rok

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew na 2004 rok.

 

Termin komisji

Tematyka obrad

Przygotowuje materiały

Zaprosić do udziału

I kwartał

1.          Opinia komisji w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

2.          Informacja Wójta Gminy o czynionych staraniach gminy w celu pozyskania funduszy pomocowych.

3.          Sprawy różne.

Skarbnik Gminy

Wójta Gminy

II kwartał

1.          Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2003.

2.          Sprawozdanie z wykonania zaplanowanych inwestycji.

3.          Sprawy różne.

Skarbnik Gminy

Wójta Gminy

III kwartał

1.          Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004r.

2.          Funkcjonowanie GBP i NOK.

3.          Funkcjonowanie oświaty w gminie.

4.          Sprawy różne.

Skarbnik Gminy

Kierownik GBP

Dyrektor NOK

Inspektor Oświaty

Wójta Gminy

IV kwartał

1.          Funkcjonowanie OSP w gminie.

2.          Projekt uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat.

3.          Praca nad projektem budżetu gminy na 2005 rok.

4.          Plan pracy komisji na 2005 r.

5.          Sprawy różne.

Inspektor Piotr Pawłowski

Skarbnik Gminy

Wójta Gminy

 

Przygotowała:

Przewodnicząca komisji

Walentyna Timofiejuk

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Timofiejuk

Data wytworzenia: 2004-04-21

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-04-21

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-04-21