Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok

 
Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok.
 
Termin posiedzenia komisji
Tematyka obrad
I kwartał
 1. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok.
 2. Opinia Komisji w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.
 3. Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.
 4. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 5. Sprawy różne.
II kwartał
 1. Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.
 2. Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.
 3. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 4. Sprawy różne.
III kwartał
 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.
 2. Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.
 3. Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.
 4. Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.
 5. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne.
IV kwartał
 1. Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na 2009 rok.
 2. Praca nad projektem budżetu Gminy na 2009 rok.
 3. Informacja Wójta o sprawach bieżących.
 4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
 5. Sprawy różne.
 
Przewodniczący komisji
Kononiuk Jan
Zatwierdził:
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Dudzicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-01-30

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-01-31