Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok.

Termin posiedzenia komisji

Tematyka obrad

Przygotowuje materiały

Zaprosić do udziału

Uwagi

I kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok.

2.      Opinia Komisji w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Sprawy różne.

Wójt Gminy i  Skarbnik Gminy

 

 

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Sprawy różne.

Wójt Gminy i  Skarbnik Gminy

 

 

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

2.      Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.

3.      Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

6.      Sprawy różne.

Dyrektorzy jednostek budżetowych i Skarbnik Gminy

 

 

IV kwartał

1.      Projekt uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na 2008 rok.

2.      Praca nad projektem budżetu Gminy na 2008 rok.

3.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

4.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

5.      Sprawy różne.

Wójt Gminy i Skarbnik Gminy

 

 

 

Przewodniczący komisji

Kononiuk Jan

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2007-02-08

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-02-08

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-02-08