Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok

 

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2006 rok.

 

Termin posiedzenia komisji

Tematyka obrad

Przygotowuje materiały

Zaprosić do udziału

Uwagi

I kwartał

1.      Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie zbywania nieruchomości gruntowych gminy.

3.      Opinia Komisji w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

6.      Sprawy różne.

 

 

 

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2005 rok.

2.      Opinia Komisji w zakresie planowanych remontów w gminie Narew.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.    Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Sprawy różne.

 

 

 

III kwartał

1.      Informacje z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

2.      Sprawozdanie z funkcjonowania GBP i NOK.

3.      Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w gminie.

4.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

5.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

6.      Sprawy różne.

 

 

 

IV kwartał

1.      Projekt uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na 2007 rok.

2.      Praca nad projektem budżetu Gminy na 2007 rok.

3.      Opinia Komisji dotycząca zmian w budżecie.

4.      Informacja Wójta o sprawach bieżących.

5.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.

6.      Sprawy różne.

 

 

 

 

Przygotowała:

Przewodnicząca komisji

Walentyna Timofiejuk

(podpis nieczytelny)

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2006-02-14

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-02-14

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-02-14