Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe w 2018 roku

Obwieszczenie
z 18.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie
z 8.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji dla inwestycji
Obwieszczenie
z 21.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew
Obwieszczenie
z 21.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew
Obwieszczenie
z 30.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie
z 8.08.2018
Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Białymstoku
Informacja
z 12.09.2018
Informacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Narew
Obwieszczenie
z 24.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja
z 14.12.2018
Informacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Narew
Obwieszczenie
z 21.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-12-26

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-04-18