Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe w 2017 roku

Obwieszczenie
z 21.12.2017r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Decyzja
z 15.12.2017r.

Decyzja Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie
z 20.10.2017r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego

Obwieszczenie
z 20.10.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 października 2017 roku o wydaniu decyzji

Obwieszczenie
z 16.10.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 października 2017 roku o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie
z 18.09.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie
z 31.08.2017

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie
z 21.08.2017

Obwieszczenie o decyzji Starosty Powiatowego o uznaniu mienia za gromadzkie

Ogłoszenie
z 10.07.2017

Ogłoszenie o zamiarze podpisania umowy w trybie z wolnej ręki

Obwieszczenie
z 7.07.2017

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wstrzymaniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie
z 30.06.2017

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie
z 16.01.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie
z 14.02.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2016-03-29

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-01-16