Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe 2020

Obwieszczenie z 14.01.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 14.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o budowie instalacji fotowoltaicznej.
Obwieszczenie z 15.01.2020  Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o budowie instalacji fotowoltaicznej. 
Obwieszczenie z 21.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informacja z 30.01.2020 Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi
Obwieszczenie z 27.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 9.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 6.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 19.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew dot. decyzji w sprawie przebudowy drogi we wsi Tyniewicze Duże.
Obwieszczenie z 16.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 27.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja z 8.05.2020 Decyzja Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Obwieszczenie z 15.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 3.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW na rok szkolny 2020/2021 za wyniki i osiągniecia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020

Obwieszczenie z 23.07.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o remoncie drogi powiatowej.

Obwieszczenie z 07.08.2020

Obwieszczenie dot. Remontu drogi powiatowej nr 1640 B na odcinku drogi wojewódzkiej 685 do końca wsi Krzywiec na działkach 315, 542, 150, 378, 103.

Obwieszczenie z 26.08.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 04.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 04.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 09.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Decyzja z 13.09.2020

Decyzja Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Obwieszczenie z 10.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 17.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 24.09.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o udziale społeczeństwa

Raport

Obwieszczenie z 16.10.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 9.11.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Narew znak GK.622.9.2020 dnia 09.11.2020 stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie z 26.11.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie z 30.11.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 2.12.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 9.12.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 15.12.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Narew

Data wytworzenia: 2020-01-16

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-12-15

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2020-01-16