Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe w 2016 roku

Informacja z dnia 29.12.2016 Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości na sprzedaż.
Obwieszczenie 21.12.2016  Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 21 grudnia 20016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie 05.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 5 grudnia 2016 roku informujące owyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Narew.
Zarządzenie Nr 104/2016 Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Narew.
Zarządzenie Nr 106/2016 Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Narew.
Obwieszczenie 05.02.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 5 lutego 2016 roku informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV przy ul. Kowalskiej w miejscowości Narew.
Ogłoszenie 10.02.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z lasu gminnego położonego w obrębie Soce.
Obwieszczenie 18.02.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 lutego 2016 roku informujące o wydaniu postanowienia niestwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łacznej mocy 1000kW w obrębie geodezyjnym Ogrodniki.
Ogłoszenie 26.02.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z lasu gminnego położonego w obrębie Soce.
Obwieszczenie
14.03.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niestwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1000kW w obrębie geodezyjnym Ogrodniki.
Informacja z dnia 22.03.2016 Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za 2015 rok (Urząd Gminy Narew).
Obwieszczenie 06.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 6 kwietnia 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV przy ul. Kowalskiej w miejscowości Narew.
Zarządzenie Nr 126/16 Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Narew z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Koźliki (wraz z ogłoszeniem o wyborach sołtysa sołectwa Koźliki).
Rozporządzenie 24.06.2016 Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego.
Zarządzenie Nr 149/16 Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Narew z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Koźliki.
Obwieszczenie 18.08.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 sierpnia 2016 roku informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV w obrębie geodezyjnym Soce.

Ogłoszenie 24.08.2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urn wyborczych dla Gminy Narew.

Ogłoszenie 07.09.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę drzew z pasa drogowego drogi gminnej nieurządzonej - leśnej położonej w obrębie Saki.

Obwieszczenie 16.09.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV w obrębie geodezyjnym Trześcianka.

Obwieszczenie 24.10.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 24 października 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej linii niskiego napiecia 0,4 kV na nieruchomościach położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Soce.

Obwieszczenie 23.10.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2016 roku informujące o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokaliczacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej linii niskiego napiecia 0,4 kV na nieruchomościach położonych w obrębie geodezyjnym miejscowości Trześcianka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2016-02-01

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2016-02-01

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-01-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2016-02-01