Zawiadomienie o zwołaniu sesji XVI

Narew, dnia 13.12.2004r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NAREW

17-210 NAREW

ul. Mickiewicza 101

tel. (085) 681 67 41

fax 873 35 35

(pieczęć)

 

Or. 0052 – 7/04

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję IV kadencji Rady Gminy Narew w dniu 23 grudnia 2004 roku (czwartek) o godz. 13.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2.      Ustalenie porządku dziennego.

3.      Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.      Przedstawienie założeń budżetowych i inwestycyjnych na 2005 rok.

6.      Przedstawienie informacji Wojewody Podlaskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2003 rok.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie okreśłenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

10.  Wręczenie odznaczeń państwowych przez Wicewojewodę Podlaskiego.

11.  Wystąpienie Wicewojewody Podlaskiego.

12.  Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Narew.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26