Plan pracy na 2013 rok

Plan pracy Rady Gminy Narew na rok 2013

 

Termin Sesji

Tematyka obrad

I kwartał

 1. Informacja Wójta Gminy o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
 2. Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.
 3. Sprawy różne.

II kwartał

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2012 rok.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2012 rok.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za 2012 rok.
 5. Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności ekologicznej na terenie Gminy Narew.
 7. Sprawy wynikające z bieżącej działalności.
 8. Turystyka i agroturystyka na terenie Gminy Narew – ogłoszenie konkursu na najładniejszą zagrodę.
 9. Sprawozdanie z wykonywania zaplanowanych inwestycji.
 10. Sporządzenie planów inwestycyjnych na budowę wodociągów i dróg.

III kwartał

 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
 2. Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
 3. Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

IV kwartał

 1. Uchwały podatkowe i opłaty lokalne.
 2. Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
 3. Budżet Gminy na 2014 rok.
 4. Sprawy wynikające z bieżącej działalności.
 5. Informacja o przebiegu procesu inwestycyjnego w gminie.
 6. Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.
 7. Podsumowanie konkursu na najładniejszą zagrodę.
 8. Informacja o stanie przygotowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Urbanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-01-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2014-02-18

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2014-02-18