Plan pracy Rady Gminy Narew na 2005 rok

Plan pracy Rady Gminy Narew na rok 2005

 

Termin Sesji

Tematyka obrad

Opinie komisji

Zaprosić do udziału

I kwartał

1.      Budżet Gminy na rok 2005 rok.

2.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2004 rok.

3.      Informacja Wójta Gminy o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.

4.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

5.      Sprawy różne.

 

 

II kwartał

1.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

2.      Sprawozdanie z działalności ekologicznej na terenie Gminy Narew.

3.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

4.      Turystyka i agroturystyka na terenie Gminy Narew – ogłoszenie konkursu na najładniejszą zagrodę.

5.      Sprawozdanie z wykonywania zaplanowanych inwestycji.

6.      Sporządzenie planów inwestycyjnych na budowę wodociągów i dróg.

 

 

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Przegląd dróg gminnych i estetyki Gminy Narew.

4.      Funkcjonowanie oświaty w Gminie.

5.      Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łosinka w sprawie funkcjonowania Szkoły Filialnej w Łosince.

6.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

7.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

 

 

IV kwartał

1.      Uchwały podatkowe i opłaty lokalne.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy.

4.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

5.      Informacja o przebiegu procesu inwestycyjnego na gminie.

6.      Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.

7.      Podsumowanie konkursu na najładniejszą zagrodę.

8.      Informacja o stanie przygotowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

9.      Sprawozdanie z działalności GKRP za rok 2004.

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Eugeniusz Dudzicz

Data wytworzenia: 2005-04-22

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-04-22

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-04-22