Plan pracy Rady Gminy Narew na 2012 rok

 
Plan pracy Rady Gminy Narew na rok 2012
 
Termin Sesji
Tematyka obrad
I kwartał
1.      Informacja Wójta Gminy o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
2.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.
3.      Sprawy różne.
II kwartał
1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2011 rok.
2.      Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2011 rok.
3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2011 rok.
4.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za 2011 rok.
5.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
6.      Sprawozdanie z działalności ekologicznej na terenie Gminy Narew.
7.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.
8.      Turystyka i agroturystyka na terenie Gminy Narew – ogłoszenie konkursu na najładniejszą zagrodę.
9.      Sprawozdanie z wykonywania zaplanowanych inwestycji.
10. Sporządzenie planów inwestycyjnych na budowę wodociągów i dróg.
III kwartał
1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.
2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
3.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.
IV kwartał
1.      Uchwały podatkowe i opłaty lokalne.
2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.
3.      Budżet Gminy na 2013 rok.
4.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.
5.      Informacja o przebiegu procesu inwestycyjnego w gminie.
6.      Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.
7.      Podsumowanie konkursu na najładniejszą zagrodę.
8.      Informacja o stanie przygotowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Urbanowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-02-01