Plan pracy Rady Gminy Narew na 2004 rok

 

Plan pracy Rady Gminy Narew na 2004 rok.

 

Termin Sesji

Tematyka obrad

Opinie komisji

Zaprosić do udziału

I kwartał

1.      Budżet Gminy na rok 2004 rok.

2.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2003 rok.

3.      Informacja Wójta Gminy o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.

4.      Sprawy różne.

 

 

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2003 rok.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności ekologicznej na terenie Gminy Narew.

4.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

5.      Turystyka i agroturystyka na terenie Gminy Narew.

6.      Sprawozdanie z wykonywania zaplanowanych inwestycji.

7.      Sporządzenie planów inwestycyjnych na budowę wodociągów i dróg.

 

 

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Przegląd dróg gminnych i estetyki Gminy Narew.

4.      Funkcjonowanie oświaty w Gminie.

5.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

6.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

 

 

IV kwartał

1.      Uchwały podatkowe i opłaty lokalne.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy.

4.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

5.      Informacja o przebiegu procesu inwestycyjnego na gminie.

6.      Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.

7.      Informacja o stanie przygotowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

8.      Sprawozdanie z działalności GKRP za rok 2004.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Eugeniusz Dudzicz

Data wytworzenia: 2004-04-21

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-04-21

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-04-21