Plan pracy Rady Gminy Narew na 2008 rok

Plan pracy Rady Gminy Narew na rok 2008

 

Termin Sesji

Tematyka obrad

I kwartał

1.      Informacja Wójta Gminy o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.

2.      Sprawy różne.

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2007 rok.

2.      Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2007 rok.

3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2007 rok.

4.      Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za 2007 rok.

5.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

6.      Sprawozdanie z działalności ekologicznej na terenie Gminy Narew.

7.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

8.      Turystyka i agroturystyka na terenie Gminy Narew – ogłoszenie konkursu na najładniejszą zagrodę.

9.      Sprawozdanie z wykonywania zaplanowanych inwestycji.

10.  Sporządzenie planów inwestycyjnych na budowę wodociągów i dróg.

III kwartał

1.      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

4.      Informacja z działalności placówek kulturalnych, sportowych i turystyka w gminie, promocja gminy.

IV kwartał

1.      Uchwały podatkowe i opłaty lokalne.

2.      Realizacja kalendarza budżetowego Gminy.

3.      Budżet Gminy na 2009 rok.

4.      Sprawy wynikające z bieżącej działalności.

5.      Informacja o przebiegu procesu inwestycyjnego w gminie.

6.      Informacja o udziale Gminy w konkursach i ich wyniki.

7.      Podsumowanie konkursu na najładniejszą zagrodę.

8.      Informacja o stanie przygotowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2008-01-30

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2008-01-31

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2008-01-31