ZARZĄDZENIE NR 16/05

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 16 lutego 2005r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2005r.

       Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz Uchwały Nr VIII/65/99 Rady Gminy Narew z dnia 8.10.1999r. z późn. zm. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w projekcie budżetu gminy na 2005 rok zatwierdzonego  Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 105/04  z dnia 30 grudnia 2004 roku:

§ 2. 1. Projekt budżetu gminy na 2005 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 1.

2. Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-04-06

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-04-06

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-04-06