ZARZĄDZENIE NR 25/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 19 marca 2004 roku.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

     Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, w/g którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 6 596 761,00

- wykonanie - 6 607 012,00

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 7 553 378,00

- wykonanie - 7 337 624,00

zgodnie z załącznikiem 1 i 2 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;

3) Celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25