Konsultacje społeczne w roku 2015

Ogłoszenie 09.02.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 9 lutego 2015 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koweła i Nowiny w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Nowiny oraz nadania mu statutu.
Ogłoszenie 27.10.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 27 października 2015 roku o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018.
Ogłoszenie 23.12.2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2016 roku.
Raport
15.06.2018
Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Narew.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2015-02-09

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-29

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2016-05-24