Konsultacje społeczne w roku 2014

Ogłoszenie z dnia 11.03.2014 Ogłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku
Ogłoszenie z dnia 09.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Ogłoszenie z dnia 31.12.2014 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzedu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2014-03-11

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-05-24