Podatek rolny

Stawka podatku na 2016 rok

Podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w kwocie 53,75zł za 1dt.

Stawka podatku na 2015 rok

Podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w kwocie 61,37zł za 1dt.

Stawka podatku na 2014 rok

Podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w kwocie 69,28zł za 1dt.

Stawka podatku na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/144/12 Rady Gminy Narew z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Stawka podatku na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/50/11 Rady Gminy Narew z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

Stawka podatku na 2011 rok

Podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w kwocie 37,64zł za 1dt.

Stawka podatku na 2010 rok

Podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy stanowi średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w kwocie 34,10zł za 1dt.

Stawka podatku na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/123/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Stawka podatku na 2008 rok

Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy Narew z dnia 4 grudnia 207r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Stawka podatku na 2007 rok

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Narew z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Stawka podatku na 2006 rok

Obowiązuje stawka ustawowa, tj. 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Stawka podatku na 2005 rok

Uchwała Nr XV/104/04 Rady Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-06-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-12-03

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-06-01