Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok

UCHWAŁA NR 44/208/2002

ZARZĄDU GMINY W NARWI

z dnia 25 marca 2002r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok.

       Na podstawie art 136 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7.10.1993 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Zarząd Gminy w Narwi postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2001, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi                       5 646 192,00

- wykonanie                                                                             5 460 284,00

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi                       5 658 692,00

- wykonanie                                                                             5 104 251,00

 

zgodnie z załącznikiem 1 i 2 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdanie,o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-15

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-12