Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2006 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew na 2006 rok.

 

Termin komisji

Tematyka obrad

Przygotowuje

materiały

Zaprosić do

udziału

I kwartał

1.       Obecność Komisji przy odbiorze inwestycji.

2.       Informacja Wójta w sprawie pozyskiwania funduszy pomocowych.

3.       Sprawy różne.

 

 

II kwartał

1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2005 rok.

2.      Sprawozdanie z wykonania zaplanowanych inwestycji.

3.      Zwodociągowanie wszystkich wsi łącznie z przygotowaniem dokumentacji.

4.      Turystyka i agroturystyka – Konkurs na najlepsze gospodarstwo.

5.      Przegląd dróg gminnych i estetyki Gminy Narew

6.      Obecność Komisji przy odbiorze inwestycji.

7.      Informacja Wójta w sprawie pozyskiwania funduszy pomocowych.

8.      Sprawy różne.

 

 

III kwartał

1.      Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

2.      Funkcjonowanie oświaty w Gminie.

3.      Ocena działalności placówek kulturalnych i sportowych.

4.      Turystyka w gminie, promocja gminy.

5.      Informacja Wójta w sprawie pozyskiwania funduszy pomocowych.

6.      Obecność Komisji przy odbiorze inwestycji.

7.      Sprawy różne.

 

 

IV kwartał

1.      Propozycje stawek podatkowych na 2007r.

2.      Opinia komisji w sprawie budżetu gminy na 2007r.

3.      Podsumowanie wykonania planu pracy komisji na rok 2006.

4.      Plan pracy komisji na 2007 rok.

5.      Informacja Wójta w sprawie pozyskiwania funduszy pomocowych.

6.      Obecność Komisji przy odbiorze inwestycji.

7.      Podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo.

8.      Sprawy różne.

 

 

 

Przygotowała:

Przewodnicząca komisji

Halina Turbaczewska

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2006-02-14

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-02-14

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-19

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-02-14