ZARZĄDZENIE NR 52/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie zbycia i ustalenia cen nieruchomości położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.

       Na podstawie art. 25 w związku z art. 23 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia i ustalenia cenę nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-02

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-02