Wybory i referenda w 2018 roku

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w gminie Narew
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatéw na radnych w Wyborach do Rady Gminy Narew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Narew zarządzonych na dzień21 października 2018r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Narew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Narew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r. o przyznanych nunmerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Narew, zarządzonych na 21 października 2018r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Narew
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o terminie losowania numerów list Komitetów Wyborczych w wyborach do Rady Gminy Narew, zarządzonych na 21 października 2018r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 24 września 2018r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie ewentualnego losowania członków komisji.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi z dnia 18 września 2018r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Narew w podanych okręgach wyborczych.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 września 2018r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego bądź przez pełnomocnika.
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi z dnia 12 września 2018r. o składzie Komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Narew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Hajnowskiego
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 sierpnia 2018 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-08-27

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-10-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-08-27