ZARZĄDZENIE NR 54/06

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 12 lipca 2006r.

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Doratynka gmina Narew oznaczonej nr 239/3.

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i art. 39 ust.1 w związku z art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603):

§ 1. Obniża się cenę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Doratynka gmina Narew oznaczonej nr:

- 173/26 do ceny 64 476,00.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Irena Smoktunowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2006-07-12

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2006-07-12

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2006-07-12