Jednostki pomocnicze - sołectwa

W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze (§ 4 ust. 2  Statutu Gminy Narew).

Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy (art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. (§ 4 ust. 3 Statutu Gminy Narew).

Uchwała Nr XXI/98/12 Rady Gminy w Narwi z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa Telefon kontaktowy Statut
1. Ancuty Korzunowicz Janina 500573057 Statut sołectwa Ancuty
2. Białki Siemieniuk Stefan 85 6815629 Statut sołectwa Białki
3. Chrabostówka Poroc Ewa 85 6816436 Statut sołectwa Chrabostówka
4. Doratynka Selewoniuk Witalis 604675304 Statut sołectwa Doratynka
5. Gorędy Snarski Henryk 85 6816806 Statut sołectwa Gorędy
6. Gorodczyno Selwestruk Jan 608122715 Statut sołectwa Gorodczyno
7. Gorodzisko Kurasz Dariusz 608440359 Statut sołectwa Gorodzisko
8. Gradoczno Nikitiuk Maria 608630351 Statut sołectwa Gradoczno
9. Istok Sacharczuk Paweł 85 6816051 Statut sołectwa Istok
10. Iwanki Paszkiewicz Halina 85 6816274 Statut sołectwa Iwanki
11. Janowo Iwaniuk Leon 85 6816652 Statut sołectwa Janowo
12. Kotłówka Paszko Elżbieta - Statut sołectwa Kotłówka
13. Koweła Korolko Andrzej 501604946 Statut sołectwa Koweła
14. Koźliki - - Statut sołectwa Koźliki
15. Krzywiec Chodakowska Krystyna 85 6815060 Statut sołectwa Krzywiec
16. Kutowa Karpiuk Eugenia - Statut sołectwa Kutowa
17. Lachy Dmitruk Włodzimierz 887492640 Statut sołectwa Lachy
18. Łopuchówka Wawrzeniuk Mikołaj 668441368 Statut sołectwa Łopuchówka
19. Łosinka Alina Chodakowska 517 539 594 Statut sołectwa Łosinka
20. Makówka Skokin Maria 607438557 Statut sołectwa Makówka
21. Narew – Gnilica Zubrycka Ludmiła - Statut sołectwa Narew - Gnilica
22. Narew – Osiedle Iliaszuk Walentyna 85 6816353 Statut sołectwa Narew Osiedle
23. Narew – Piaski Smoktunowicz Henryk 85 6816313 Statut sołectwa Narew - Piaski
24. Nowiny Bańkowska Ludmiła 85 6815176 Statut sołectwa Nowiny
25. Odrynki Kryszeń Anna 794145144 Statut sołectwa Odrynki
26. Ogrodniki Szelengowicz Mirosław 85 6815700 Statut sołectwa Ogrodniki
27. Przybudki Lewczuk Piotr Paweł 696114787 Statut sołectwa Przybudki
28. Puchły Bagiński Ludwik 85 6815652 Statut sołectwa Puchły
29. Radźki Kostiuczuk Anatol 85 6816057 Statut sołectwa Radźki
30. Rybaki Poskrobko Mikołaj 85 6816633 Statut sołectwa Rybaki
31. Saki Oksiejczuk Jan 85 6815513 Statut sołectwa Saki
32. Soce Leszczyńska Tamara 536244013 Statut sołectwa Soce
33. Trześcianka Wasiluk Włodzimierz 510872290 Statut sołectwa Trześcianka
34. Tyniewicze Duże Pietryszyk Irena 85 6816200 Statut sołectwa Tyniewicze Duże
35. Tyniewicze Małe Gołowaczyk Mikołaj 721371972 Statut sołectwa Tyniewicze Małe
36. Waniewo Jarmocik Agnieszka 660685479 Statut sołectwa Waniewo
37. Waśki Poskrobko Krystyna 501295146 Statut sołectwa Waśki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2012-08-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-11-21