Charakterystyka Gminy Narew

GMINA NAREW
powiat: hajnowski
województwo: podlaskie
powierzchnia: 24 179 ha

HERB GMINY NAREW

herb

Uchwała Nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Narew z dnia 14 października 2010r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Narew.

NAREW WIEŚ,
SIEDZIBA WŁADZ GMINY
Położenie: 23°32' E - 52°55' N
20 km na północ od Hajnówki, na lewym brzegu Narwi

HISTORIA NARWI

Dzieje Narwi, dawnego miasta królewskiego założonego w 1514 roku sięgają czasów średniowiecza. Miejscowość Narew położona jest na obszarze Podlasia – krainy historycznej rozciągającej się po obu stronach środkowego Bugu oraz górnej Narwi. Do ważnych wydarzeń historycznych możemy zaliczyć:

 • 1421 rok - Założenie osady portowej nad rzeką Narew przez mieszczan bielskich.
 • 1514 rok - Uzyskanie praw miejskich przez Narew, wzorowanych na prawie chełmińskim, nadanych przez starostę bielskiego Olbrachta Gasztołda.
 • 1529 rok - Uzyskanie przez miasto Narew prawa magdeburskiego.
 • XVI-XVII wiek - Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz rozwój układu przestrzennego miasta Narew – Złoty Wiek Narwi.
 • Przełom XVI i VII wieku - Wydzielenie samodzielnego starostwa narewskiego.
 • Połowa XVII wieku - Wybudowanie trójczłonowego mostu na rzece Narew.
 • Koniec XVII i XVIII wiek - Zahamowanie rozwoju gospodarczego i upadek miasta w wyniku wojen, zarazy i głodu.
 • XIX wiek Upadek starostwa narewskiego - Narew mało znaczącym i zubożałym miasteczkiem.
 • 1934 rok - Utrata praw miejskich.

 

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE NAREW

 • Zachowany układ przestrzenny miejscowości Narew z XVI w.
 • Kościół w Narwi p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława BiM z 1775 r. z częścią wyposażenia z XVIII w.
 • Cerkiew w Narwi p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z II połowy XIX w.
 • Cerkiew w Narwi p.w. Matki Bożej Kazańskiej.
 • Kaplica w Narwi pw. Św. Wincentego z końca XIX w.
 • Muzeum Wsi w Narwi.
 • Regionalna Izba Białoruska w Skaryszewie.
 • Kraina Otwartych Okiennic (miejscowości Trześcianka, Puchły i Soce).
 • Cerkiew p.w. Św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza w Łosince z XIXw.
 • Cerkiew p.w. Św. Jerzego w Łosince.
 • Cerkiew w Trześciance p.w. Św. Michała Archanioła z XIXw.
 • Cerkiew w Puchłach p.w. Opieki Matki Bożej.
 • Cerkiew w Tyniewiczach Dużych p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza.
 • Cerkiewka w Koźlikach p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XVIIIw.
 • Pierwszy w Polsce prawosławny Skit w Odrynkach p.w. Śww. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich.
 • Dolina rzeki Narew ze szlakiem kajakowym.
 • Lasy Puszczy Białowieskiej (na terenie gminy 2963 ha).
 • Stary dąb we wsi Przybudki.
 • Szlaki turystyczne (min. Podlaski Szlak Bociani, Szlak Świątyń Prawosławnych, Podlaski Szlak Kulturowy Drzewo i Sacrum)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2003-11-21

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2003-11-21