Zapytanie ofertowe - Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP

Narew, dnia 30 października 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101; 17-210 Narew, tel. 85 6816016 fax. 85 8733535, e-mail: narew@narew.gmina.pl zaprasza do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Narew”
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2241/18 z dnia 8-10-2018 r. tj.

  1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – 1 kpl,
  2. Torba R1 wraz z wyposażeniem – 2 kpl.,
  3. Pilarka do drewna – 2 szt.,
  4. Agregat prądotwórczy – 1 szt.,
  5. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.,
  6. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt.,
  7. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów – 1 szt.,
  8. Zbijak do szyb hartowanych – 1 szt.,
  9. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 szt.,
  10. Sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-10-30

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-11-01

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-11-01