Zaproszenie do składania ofert na dostawę ciężkiego pojazdu gaśniczego

Narew, 7 sierpnia 2018 r.

 

Or.271.33.2018

Gmina Narew – Zamawiający - informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

„ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W TRZEŚCIANCE”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance.
  Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
  • kolor pojazdu: czerwony, zderzak i listwy boczne w kolorze białym,
  • ogrzewanie kabiny + ogrzewanie autopompy,
  • napęd 4x4 z blokadą mostu przedniego, tylnego i reduktorem napędowym,
  • silnik diesel,
  • DMC min 19 000kg,
  • moc minimum 320KM, skrzynia biegów manualna,
  • kabina przystosowana do przewozu minimum 6 osób,
  • przeszklenie w części osobowej.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2018 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance” do dnia 14 sierpnia 2018 r., godzina 13.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna na parterze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-08-07

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-08-17

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-08-07