Zaproszenie do składania ofert na dostawę armatury do CO

Narew, 4 kwietnia 2018 r.

Or.271.11.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

„DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEŚCIANCE”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż armatury do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trześcianka.
 2. Zakres zamówienia:
  Dostawa i montaż następującej armatury:
  1. kocioł żeliwny olejowy G - 125 36 kW
  2. automatyka pogodowa R - 2107 M
  3. sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi
  4. sterowanie pokojowe – regulacja temperatury wewnętrznej BFU – 2 szt.
  5. zastosowana automatyka jest zabezpieczona przed przekroczeniem temperatury maksymalnej STB z nastawą do 100 st. C
  6. zastosowany algorytm dynamicznej histeryzy załączeń
  7. przełącznik pracy lato/zima
  8. wyłącznik awaryjny
  9. pompa obiegowa DN25 25/60
  10. palnik olejowy z podgrzewaczem oleju MAN DE 1,1 V
  11. czopuch ze stali nierdzewnej 130 mm
  12. materiały pomocnicze
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dostawa armatury do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance” do dnia 13 kwietnia 2018 r., do godziny 14.00. na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia.
 4. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZTY: 100%
 5. Termin związania ofertą:
  Wykonawca rozpocznie prace najpóźniej do 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-04-04

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-04-04