Opinie RIO z 2019 roku

Załączniki do treści

 • Uchwała Nr IV-00310-10/19 (PDF, 205,54 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Narew

 • Uchwała Nr IV-00311-10/19 (PDF, 302,03 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązania na lata 2020-2023

 • Uchwała Nr IV-00312-4/19 (PDF, 141,52 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Narew

 • Uchwała Nr IV-00320-13/19 (PDF, 51,3 KB)

  W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Narew informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 • Uchwała Nr IV-00321-13/19 (PDF, 70,3 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Narew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

 • Uchwała Nr IV-00322-9/19 (PDF, 54,35 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Narew wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2018 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-10-04

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-12-17

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-10-04