Informacja o rozliczeniu dotacji za 2003 rok

udzielonej przez Urząd Gminy Narew podmiotom gospodarczym zgodnie

z § 6 Uchwały Rady Gminy Narew Nr XXVII/192/02 z dn. 10 września 2002r.

 

Lp

Nazwa podmiotu

Zadanie

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

Złożone sprawozd.

Przyjęcie sprawozd.

1.

Klub Sportowy „ISKRA”

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz zadania rekreacyjno-sportowe

10.000,00

10.000,00

Tak

Tak

2.

Praw. Ośr. Miłosierdzia Diec. Warsz.-Bielskiej Dom Opieki Społ. w Trześciance

Zakup materiałów i usług do remontu dachu pomieszczeń domu pomocy

1.000,00

1.000,00

Tak

Tak

3.

Parafia Prawosławna w Narwi

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

4.

Parafia Prawosławna w Tyniewiczach D.

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

5.

Parafia Prawosławna w Trześciance

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

6.

Parafia Prawosławna w Łosince

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

7.

Parafia Prawosławna w Klejnikach

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

8.

Parafia Prawosławna w Puchłach

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

9.

Parafia Rzymskokatolicka

w Narwi

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków

500,00

500,00

Tak

Tak

10.

Dom Opieki „Arka”

w Kożynie

Dofinansowanie zakupu gazu płynnego do ogrzewania wody

500,00

500,00

Tak

Tak

11.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Wojewódzki

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

2.000,00

2.000,00

Tak

Tak

12.

Komenda Powiatowa Państwowych Straży Pożarnych w Hajnówce

Podstawowa działalność statutowa - nabycie sprzętu pożarowego

30.000,00

30.000,00

Tak

Tak

13.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Estetycznej

w Białymstoku

Stypendium socjalno - naukowe

2.000,00

2.000,00

Tak

Tak

 

                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                    mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-14

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-14