Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi
informuje o udzielonych dotacjach podmiotom gospodarczym
zgodnie z § 6 Uchwały Rady Gminy Narew Nr XXVII/192/02
z dnia 10 września 2002r.
za 2003 rok

 

Lp

Nazwa podmiotu

Zadanie

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

Złożone sprawozd.

Przyjęcie sprawozd.

1.

Samodzielny Publiczny ZOZ

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

6.000,00

6.000,00

Tak

Tak

2.

Policja

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

1.000,00

1.000,00

Tak

Tak

3.

Klub Sportowy „ISKRA”

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

3.000,00

3.000,00

Tak

Tak

4.

Narwiański Ośrodek Kultury

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

5.000,00

5.000,00

Tak

Tak

5.

Gminna Biblioteka Publiczna

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

10.757,00

10.757,00

Tak

Tak

6.

D.O.K. „Światłość”

w Krzywcu

realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

2.000,00

2.000,00

Tak

Tak

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                         mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-14

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-14

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-14