Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narwi informuje o udzielonych dotacjach podmiotom gospodarczym zgodnie z § 6 Uchwały Rady Gminy w Narwi Nr XXVII/192/02 z dnia 10 września 2002 roku za 2004 rok

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Zadanie

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

Złożone sprawozd.

Przyjęcie sprawozd.

1.

Samodzielny Publiczny ZOZ

Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

4.000,00

4.000,00

Tak

Tak

2.

Klub Sportowy „Iskra”

Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

3.000,00

3.000,00

Tak

Tak

3.

Narwiański Ośrodek Kultury

Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

5.800,00

5.800,00

Tak

Tak

4.

Gminna Bibliotrka Publiczna

Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

14.000,00

14.000,00

Tak

Tak

5.

Diecezjalny Ośrodek Kultury „Światłość”

Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

2.000,00

2.000,00

Tak

Tak

 

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-06-03

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-06-03

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-06-03