Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2008r.

Wyciąg z Protokołu Nr XXIII/09 sesji Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2009r.

(…)

Ad. 5.

            Przewodniczący Rady udzielił głosu Arkadiuszowi Bielawskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Hajnówce, który powiedział:

            „W 2008r. na terenie Gminy Narew popełniono 83 czyny przestępcze. 27 czynów popełniono w miejscowości Narew, co stanowi 35,5% stwierdzonych czynów. Największy odsetek czynów przestępczych stanowią przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (50 czynów, co stanowi 62,2% ogółu popełnionych czynów). Odnotowano trzy wypadki drogowe, zatrzymano 47 nietrzeźwych kierujących (26 w Narwi i 21 na terenie gminy). Stwierdzono 2 czyny dotyczące znęcania się nad rodziną, zostały skierowane do sądu akty oskarżenia. Stwierdzono 9 czynów kradzieży mienia (2 w miejscowości Narew, 7 na terenie gminy). Wykryto 4 sprawców tych przestępstw. Stwierdzono 8 przestępstw kradzieży z włamaniem (5 w miejscowości Narew, 3 na terenie gminy). Wykryto 5 sprawców tych czynów. Popełniono 10 czynów dotyczących uszkodzenia mienia. Wykryto 3 sprawców. Wykroczeń zanotowano 118. Było szereg wykroczeń mniejszej kategorii, które zostały rozliczone mandatowo lub pouczeniem sprawców. W 33 przypadkach prowadzone postępowania wyjaśniające dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym, które zakończyły się przesłaniem do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie. Przeprowadzono 30 postępowań dotyczących kradzieży mienia, 14 czynów zniszczenia mienia. W 11 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu natomiast w 19 nie zdołano ustalić sprawców wykroczeń. Z pozostałych wykroczeń zostało sporządzonych 16 wniosków o ukaranie za zakłócanie porządku publicznego, 2 wnioski za czyny nieobyczajne, 2 wnioski za nielegalne pozyskanie drewna z lasu, 3 wnioski za bezzasadne wezwanie policji, 2 wnioski z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 3 dotyczące zaśmiecania gruntów leśnych i rolnych niedozwolonego wypasu zwierząt i kilka wniosków dotyczących niedopełnienia obowiązku meldunkowego i działalności gospodarczej bez zgłoszenia. W 2008r. odnotowano 84 interwencje (63 to interwencje domowe, 21 w miejscach publicznych i innych miejscach). 20 interwencji było przeprowadzonych w miejscowości Narew, a 64 na terenie gminy. W związku z tym, że bardzo dużą część stanowią czyny przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będziemy starali się uświadamiać obywatelom, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym stanowi zagrożenie dla kierujących jak  i innych osób.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2009-06-29

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2009-07-09